Drobečková navigace

Úvod > Reference

Reference

Název akce

Místo realizace

 

Investor

 

Fin.objem

Rok

 

Doba
realizace

Oprava suterénních prostor DOZP Luby

Luby u Chebu

 

Okresní ústav soc.služeb

 

1800 tis

2007

 

4 měsíce

Městská knihovna - odvlhčení suterénu

Kraslice

 

Město Kraslice

 

1400 tis

2007-8

 

4 měsíce

Stavební úpravy LS Kostelní Bříza

Kostelní Bříza

 

LČR LZ Kladská

 

5800 tis

2007-8

 

8 měsíců

Rekonstrukce ul.Sklářská

Březová

 

Město Březová

 

600 tis

2008

 

3 měsíce

Výstavba vrátnice - Domov důchodců Kynšperk

Kynšperk nad Ohří

 

Okresní ústav soc.služeb

 

2300 tis

2008

 

4 měsíce

Obytná zóna pod ČSA

Habartov

 

Město Habartov

 

2000 tis

2008

 

4 měsíce

Parkoviště a komunikace ul.Okružní

Březová

 

Město Březová

 

650 tis

2008

 

3 měsíce

Parkoviště Krajková

Krajková

 

Obec Krajková

 

550 tis

2008

 

2 měsíce

Oprava vnitřní kanalizace DOZP Luby

Luby u Chebu

 

Sociální služby

 

800 tis

2009

 

3 měsíce

Chodníky k domům ČSA

Habartov

 

Město Habartov

 

1000 tis

2009

 

3 měsíce

Oprava LC Kaffská, Rozhled, Střední Kaff

Mariánská

 

LČR LS Horní Blatná

 

650 tis

2009

 

2 měsíce

Odizolování byt.domu

Horní Pochlovice

 

Obec Kaceřov

 

1300 tis

2009

 

3 měsíce

Oprava silničního mostku

Valtéřov

 

KSUSKK

 

1000 tis

2009

 

3 měsíce

Stavební úpravy pro STK Policie ČR D.Rychnov

D.Rychnov

 

Policie ČR

 

500 tis

2009

 

2 měsíce

Stavební úpravy objektu Sokolovská ul.

Karlovy Vary

 

Policie ČR

 

300 tis

2009

 

1 měsíc

Obytné zóny ul.K.Čapka

Habartov

 

Město Habartov

 

2200 tis

2009

 

4 měsíce

Stavební úpravy kancel.prostor

D.Rychnov

 

Policie ČR

 

300 tis

2009

 

2 měsíce

Rekonstrukce soc.zařízení a šaten oddíl tenisu

Kynšperk nad Ohří

 

ČSTV

 

2700 tis

2009

 

3 měsíce

Rekonstrukce sil.propustku H.Předměstí

Kraslice

 

Město Kraslice

 

200 tis

2009

 

1 měsíc

Park u kostela Krajková

Krajková

 

Obec Krajková

 

500 tis

2009

 

2 měsíce

RD Hájek u Ostrova - hrubá stavba

Hájek

 

soukr.

 

800 tis

2009

 

3 měsíce

Stavební úpravy věznice

Kynšperk nad Ohří

 

Vězeňská služba ČR

 

1500 tis

2009

 

4 měsíce

Oprava LC Gerais

Podstrání

 

LČR LZ Kladská

 

500 tis

2009

 

1 měsíc

Naučná stezka

Kladská

 

LČR LZ Kladská

 

2700 tis

2009

 

4 měsíce

Stavební úpravy haly dřevozpr.průmyslu

Stará Voda

 

LČR LZ Kladská

 

400 tis

2010

 

2 měsíce

Parkoviště MFD Fr.Lázně

Fr.Lázně

 

CL Evans

 

1.200 tis

2010

 

3 měsíce

Oprava havarie sesuvu svahu

Pozorka

 

KSUSKK

 

250 tis

2010

 

1 měsíc

Zateplení sdruženého objektu Dukelská 1855

Kraslice

 

Město Kraslice

 

2.000 tis

2010

 

4 měsíce

Historické oplocení Městské knihovny Kraslice

Kraslice

 

Město Kraslice

 

1300 tis

2010

 

4 měsíce

Stavební úpravy MŠ

Šabina

 

Obec Šabina

 

800 tis

2010

 

2 měsíce

Stavební úpravy MŠ

Třebeň

 

Obec Třebeň

 

1100 tis

2010

 

2 měsíce

Svodidla a opěrná zeď

Loket nad Ohří

 

KSUSKK

 

1800 tis

2010

 

2 měsíce

Ze zámku na hrad

Lázně Kynžvart

 

Město Lázně Kynžvart

 

4500 tis

2010

 

4 měsíce

Parkoviště Kostelní Bříza

Kostelní Bříza

 

Město Březová

 

1.200 tis

2010

 

2 měsíce

Parkoviště ul.Gagarinova Habartov

Habartov

 

Město Habartov

 

4000 tis

2010

 

4 měsíce

Rekonstrukce RD

Sokolov

 

MUDr.Lukeš

 

2800 tis

2011

 

8 měsíců

Stavební úpravy MŠ

Dolní Rychnov

 

Obec D.Rychnov

 

350 tis

2011

 

2 měsíce

Hrubá stavba RD

Drmoul

 

Krýslovi

 

500 tis

2011

 

3 měsíce

Rekonstrukce OU, MŠ II.etapa

Třebeň

 

Obec Třebeň

 

1000 tis

2011

 

4 měsíce

Hřiště u základní školy

Krajková

 

Obec Krajková

 

850 tis

2011

 

4 měsíce

Rekonstrukce soc.zařízení MŠ Svatava

Svatava

 

Městys Svatava

 

380 tis

2011

 

2 měsíce

Komunikace a parkoviště ul.Jiráskova

Habartov

 

Město Habartov

 

4000 tis

2011

 

4 měsíce

Odizolování byt.domu

H.Pochlovice

 

Obec Kaceřov

 

550 tis

2011

 

3 měsíce

Rekonstrukce bytu Jánské nám.Cheb

Cheb

 

Ing.Růžičková

 

200 tis

2011

 

1,5 měsíce

Rekonstrukce provozního objektu dřevosklad

Stará Voda

 

LČR

 

2500 tis

2011

 

5 měsíců

Zpevněné plochy BD č.15 Horní Pochlovice

H.Pochlovice

 

Obec Kaceřov

 

350 tis

2012

 

1,5 měsíce

Pěší trasa D.Rychnov - lesopark

Dolní Rychnov

 

Obec Dolní Rychnov

 

800 tis

2012

 

2,5 měsíce

Oprava podlah skladové haly Anenské údolí

Anenské Údolí

 

D2B GROUP, a.s. Praha

 

200 tis

2012

 

0,5 měsíce

Oprava sociálního zařízení ÚO Cheb

Cheb

 

Policie ČR

 

370 tis

2012

 

1,5 měsíce

Stavební úpravy soc.zařízení ZŠ Habartov

Habartov

 

ZŠ Habartov

 

820 tis

2012

 

2 měsíce

Společenský sál Libavské Údolí L.Údolí   Obec Lib.Údolí   1700 tis 2015   3 měsíce
Oprava páteřního chodníku v obci Krajková Krajková   Obec Krajková   650 tis 2015   2 měsíce
Výměna střešní krytiny ŠD Kraslice Kraslice   Město Kraslice   1400 tis 2015   3 měsíce
Nádvoří spol.domu, Komunikace Valy, Komunikace Klimentov Stará Voda   Lajka Kynšperk   2200 tis 2015   3,5 měsíce
Valy      
Klimentov      
Prodloužení chodníku v obci Černý mlýn   Město Březová   700 tis 2015   2,5 měsíce
Soc,zařízení školní jídelna a DDM Kynšperk   ZŠ Kynšperk   1000 tis 2015   2,5 měsíce
Parkoviště u domu 130 a 131 Habartov   Město Habartov   500 tis 2015   2 měsíce
Nutné zabezpečovací práce BD č.258 Krajková   Obec Krajková   700 tis 2015   2,5 měsíce
Oprava odvodnění RD Hrušková Hrušková   LČR LZ Kladská   250 tis 2015   1 měsíc
Obnova chodníku pro pěší koupaliště Kluč Habartov   Město Habartov   250 tis 2015   1 měsíc
Pematex – přístavba provozovny Karlovy Vary   Pematex   3000 tis 2015   4 měsíce
Pokoj pro matku a dítě Karlovy Vary   Krajský dětský domov   520 tis 2015   2 měsíce
Oprava levostranného chodníku směr Libnov I.etapa Krajková   Obec Krajková   730 tis 2016   2 měsíce
Zateplení fasády BD Písková 325 a 326 Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   1700 tis 2016   5 měsíců
Seník Manský Dvůr - základy Manský Dvůr   BRM Plzeň   1300 tis 2016   2 měsíce
Přístavba MŠ ul.Pionýrů Sokolov   Město Sokolov   900 tis 2016   2 měsíce
Rekonstrukce šaten 8.ZŠ Sokolov Sokolov   Město Sokolov   1030 tis 2016   2 měsíce
Oprava chodníku od školky do Úžlabí Habartov   Město Habartov   730 tis 2016   2 měsíce
Komunikace Jiráskova III.etapa Habartov   Město Habartov   1080 tis 2016   2 měsíce
Zpevněná plocha okolo altánu Richard Lázně Kynžvart   Léčebné lázně Lázně Kynžvart   270 tis 2016   2 měsíce
Chodník v ul.1.máje Habartov   Město Habartov   2000 tis 2016 - 2017   3 měsíce
Oprava levostranného chodníku směr Libnov II.etapa Krajková   Obec Krajková   780 tis 2017   1,5 měsíce
Chodník a parkoviště v ul.Vítězná Sokolov   Město Sokolov   1370 tis 2017   2 měsíce
Osazení mříží -výrobní objekt, věznice Kolová Kolová   Vězeňská služba ČR   550 tis 2017   2 měsíce
Oprava opěrné zdi L.Údolí Libavské Údolí   Obec Libavské Údolí   220 tis 2017   1 měsíc
Oprava tělocvičny DDM Habartov Habartov   DDM Habartov   500 tis 2017   2 měsíce
Parkoviště u ZUŠ Habartov Habartov   Město Habartov   350 tis 2017   1,5 měsíce
Oprava krajnice a odvodnění ul.Komenského Habartov   Město Habartov   350 tis 2017   1,5 měsíce
Stavební úpravy komunikace ul. Kolárova Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   720 tis 2017   2 měsíce
Hokejová střelnice Sokolov   Město Sokolov   500 tis 2017   1,5 měsíce
Rekonstrukce soc.zařízení víceúčelového objektu PČR Bublava Bublava   Policie ČR   500 tis 2017   2 měsíce
Staré Sedlo - chodníky v Sokolovské ul. Staré Sedlo   Obec Staré sedlo   2000 tis 2017 - 2018   4 měsíce
Sanace spodní části budovy OU Kaceřov I.etapa Kaceřov   Obec Kaceřov   1570 tis 2018   3 měsíce
Stavební úpravy části 1.NP budovy DPS Habartov - Ambulantní forma pečovatelské služby Habartov   Město Habartov   500 tis 2018   2 měsíce
Oprava opěrné zdi podél komunikace L.Údolí - Kynšperk I.etapa Libavské Údolí   Obec Libavské Údolí   300 tis 2018   1,5 měsíce
Oprava levostranného chodníku směr Libnov III.etapa Krajková   Obec Krajková   970 tis 2018   2,5 měsíce
Sanace balkonu nad krytem CO ZŠ Běžecká Sokolov   Město Sokolov   600 tis 2018   2 měsíce
Jesle 2.NP- Krajský dětský domov Karlovy Vary   Krajský dětský domov   250 tis 2018   1 měsíc
Parkoviště v ul. Karla Čapka Habartov   Město Habartov   3200 tis 2018   3 měsíce
MŠ M.Majerové - stavební úpravy prádelny a sušárny Sokolov   Město Sokolov   400 tis 2018   1 měsíc
Chodník v ul.Polní Lázně Kynžvart   Město Lázně Kynžvart   250 tis 2018   1 měsíce
Rekonstrukce kuchyně Karlovy Vary   Krajský dětský domov   500 tis 2018   2 měsíce
Chodník Lítov Habartov   Město Habartov   3000 tis 2018   4 měsíce
Stavební úpravy OÚ Kaceřov Kaceřov   Obec Kaceřov   975 tis 2019   3 měsíce
Výstavba kolumbárií Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   250 tis 2019   1,5 měsíce
Zastávka Lítov Lítov   Město Habartov   440 tis 2019   1,5 měsíce
Zateplení fasády BD Krajková 339 a 77 včetně plynové kotelny Krajková   SVJ Krajková 339 a 77   4100 tis 2019   6 měsíců
Opěrná zeď Libavské Údolí Libavské Údolí   Obec Libavské Údolí   320 tis 2019   2 měsíce
Parkoviště za TS Habartov   Město Habartov   2000 tis 2019   3 měsíce
Krajková - úprava chodníku křižovatka Oloví Krajková   Obec Krajková   500 tis 2019   2,5 měsíce
Zateplení fasády BD P.Bezruče 1271 a 1272 Sokolov   SVJ P.Bezruče 1271 a 1272   2750 tis 2019   4 měsíce
Oprava komunikace Černý Vrch Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   2140 tis 2019   4 měsíce
Oprava místní komunikace ul.Příčná Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   320 tis 2019   1 měsíc
Oprava fasády BD ul.5.května Sokolov   SVJ 5.května   600 tis 2019   3 měsíce
Parkoviště v ul. Karla Čapka Habartov   Město Habartov   1200 tis 2019   2 měsíce
Odvodnění silnice III/1812 Stará Chodovská Stará Chodovská   KSUSKK   300 tis 2019   1,5 měsíce
Výměna oken - zámeček Kaceřov Kaceřov   Obec Kaceřov   600 tis 2019   1,5 měsíce
Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ a MŠ Libavské Údolí Libavské Údolí   ZŠ Libavské Údolí   700 tis 2020   2 měsíce
Oprava zpevněných ploch mezi OÚ a křižovatkou Oloví Krajková   Obec Krajková   600 tis 2020   2,5 měsíce
Hrubá stavba RD Lomnice Lomnice   Manželé Pavlovi   2600 tis 2020   4 měsíce
Oprava vnitřních prostor pergoly Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   450 tis 2020   2 měsíce
Obytná zóna ul.Máchova Habartov   Město Habartov   910 tis 2020   2 měsíce
Úprava zastávky ul. 1.máje Habartov   Město Habartov   1000 tis 2020   3 měsíce
Cesta pro pěší sídliště Kluč Habartov   Město Habartov   750 tis 2020   3 měsíce
Oprava místní komunikace Libavské Údolí Libavské Údolí   Obec Libavské Údolí   2030 tis 2020   3 měsíce
Obnova chodníku v areálu ZŠ a MŠ L.Kynžvart Lázně Kynžvart   Město Lázně Kynžvart   450 tis 2020   1,5 měsíce
Komunikace a parkoviště u sport.areálu Dolní Rychnov   Obec Dolní Rychnov   1540 tis 2020   3 měsíce
Chodník ke hřbitovu Habartov   Město Habartov   530 tis 2020   2 měsíce
Komunikace ul.Nádražní Lázně Kynžvart   Město Lázně Kynžvart   700 tis 2020   3 měsíce
Úpravy okolí u OÚ Kaceřov Kaceřov   Obec Kaceřov   860 tis 2020   3 měsíce
Výstavba kolumbárií Krajková   Obec Krajková   170 tis 2020   1,5 měsíce